Β£9.99

THE BOTHY TOP TWENTY
[DMM6650]

THE BOTHY TOP TWENTY
SANGS TAE MAK' YE LAACH AND GREET!

In no particular order of preference here are 20 of the most popular of our bothy ballads sung for you in traditional style by some of our best loved bothy songsters including three from the late bothy ballad King of Scotland himself -Tam Reid. You'll have a great night just singing along !

Mind noo! It's in nae particular order of popumilarity ! (So dinna phone up an' speir fit wie ‘is een or ‘at een's nae in aboot first).

1. THE MUCKIN' O' GEORDIE'S BYRE – Joe Aitken
2. THE ALFORD CATTLE SHOW – Eric Simpson
3. THE FORFAR SODGER – John Malcolm
4. COUNTRY GEORDIE – Tam Reid
5. THE WEDDIN' O' McGINNIS – Jock Duncan
6. THE GOAT OF THE RURAL – Frank McNally
7. THE HALFLIN (Brose) – Eric Simpson
8. THE BARNYARDS O' DELGATY – Joe Aitken
9. MY BIG KILMARNOCK BUNNET – John Malcolm
10. SLEEPYTOON – Jock Duncan
11. IMM-HMM – Tam Reid
12. THE HASH O' BENNAGOAK – Eric Simpson
13. THE MAINS O' PITTENDREE – Gordon Easton
14. McGINTY'S MEAL AND ALE – John Malcolm
15. A PAIR O' NICKY TAMS – Joe Aitken
16. THE PIRN TAED LOONIE – Jock Duncan
17. THE BUCHAN BOBBY – Eric Simpson
18. NEEPS TAE PLUCK – John Malcolm
19. THE BUCHAN GAIRDNER – Tam Reid
20. MacFARLANE O' THE SPROTTS – Eric Simpson
Reviews

Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Currencies